logo
.. / Start / Archiwum / 2009 / Jury
       
Norman Armour - Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Sztuk
Performatywnych PuSH (International Performing Arts Festival), odbywającego się w Vancouver w Kanadzie.

 


Marina Davydova - Dyrektor artystyczny festiwalu NET (New European Theatre) w Moskwie. Krytyk teatralny (publikuje recenzje na łamach gazety Izwiestia) i producent, wykładowca akademicki z zakresu historii teatru zachodnioeuropejskiego i krytyki teatralnej. Autorka monografii Koniec epoki teatru, analizującej ostatnie dziesięciolecie na scenach rosyjskich.


 

Anja Dirks - Dyrektor Festiwalu Theaterformen w Hannoverze.
Studiowała reżyserię teatralną w Hochschule Ernst Busch w Berlinie. Pracowała jako kierownik produkcji
i dyrektor kilku niezależnych teatrów i festiwali.

 

Frie Leysen - Kuratorka Międzynarodowego Festiwalu Theater der Welt 2010. Wieloletnia dyrektor Kunstenfestival des Arts w Brukseli, była także założycielem i dyrektorem artystycznym deSingel: Centrum Sztuki Współczesnej w Antwerpii (Belgia). Z sukcesem pomagała też wielu innym festiwalom sztuki.
Alan Lockwood - Amerykański krytyk teatralny (publikował m.in. w New York Theater Review, Theater, A Journal of Performance and Art), znawca teatru i dramatu współczesnego, piszący z perspektywy Nowego Jorku. Recenzował m.in.: filmy Andrzeja Wajdy i spektakle Grzegorza Jarzyny prezentowane w NYC.

 


Ana Marta Pizarro - Dyrektor odbywającego się co dwa lata Iberoamerykańskiego Festiwalu Teatralnego w Bogocie, jednego z największych i najważniejszych przeglądów teatralnych w Ameryce Łacińskiej. Pizarro, z wykształ-cenia antropolożka, była dyrektorem teatru Jorge Eliécer Gaitán, gdzie rozpoczęła współpracę z Teatrem Narodowym i Iberoamerykańskim Festiwalem Tea-tralnym w Bogocie.