logo
       
Klub Polski
MIEJSCE:
Teatr im. J. Słowackiego / Duża Scena
CZAS:
10 grudnia 2011 (sobota) godz. 18.00
Wielka Emigracja to jedno z największych duchowych doświadczeń Polaków, fundament dla ukształtowania się polskiej tożsamości nowoczesnej. Emigracja popowstaniowa to również bezprecedensowe w Europie zjawisko kultury samotnych mężczyzn – przebywających poza krajem poetów i żołnierzy. Jak myśleli i co czuli? Jak reagowali na nową rzeczywistość i jak próbowali ją uwewnętrznić? Jak dochodzili do świadomości bycia emigrantami i jak stan ten sami określali?

Fantazmaty polityczne i emigracyjna codzienność, sekciarstwo i religijne szaleństwa, skandaliczne upadki wielkich bohaterów i zwykłych żołnierzy, choroby, nędza, nałogi, uzależnienia… To drugi biegun walki Mickiewicza ze Słowackim o rację stanu i rangę sztuki, tragicznych losów Chopina i Norwida, religijnych zrywów Towiańskiego. W Klubie Polskim po raz pierwszy na scenie obok wielkich romantycznych poetów i bohaterów stają bezimienni, zapomniani, wykluczeni. Poeci i prorocy. Oszuści i mistyfikatorzy. Mesjasze ludzkości i liberałowie. Narodowcy i katolicy. Kim my
właściwie jesteśmy?

 
Fotosy  
Powrót