logo
       
Życie seksualne dzikich / Marcin Cecko, inspirowane dziełem Bronisława Malinowskiego
MIEJSCE:
Targi w Krakowie
CZAS:
14 grudnia 2011 (środa) godz. 19.00
15 grudnia 2011 (czwartek) godz. 19.00
Życie Seksualne Dzikich to projekt teatralny realizowany w Nowym Teatrze przez Krzysztofa Garbaczewskiego i Marcina Cecko na podstawie legendarnego tekstu antropologicznego Bronisława Malinowskiego oraz jego Dzienników. Pionierskie dzieło antropologiczne nie doczekało się jak dotąd swojego spełnienia na terytorium artystycznym. Nie chodzi o inscenizowanie zapisków antropologa, ale o skonfrontowanie się z jego obserwacjami i odniesienie ich do naszej wrażliwości, dzisiejszych sfer tabu i zakazów erotycznych. Koncepcję migrującego terytorium Dzikich oraz instalację Czarnej Wyspy przygotowała Aleksandra Wasilkowska w oparciu o błędy zawarte w mapach. Czarna Wyspa zmienia swoją topografię i położenie w zależności od zachowań zamieszkujących ją "nie-ludzi" stając się tym samym dziewiątym "aktorem - maszyną". Antropologia, stosunkowo młoda dyscyplina naukowa, buduje swoje status quo na Innym, Obcym lub, jak nazywali to prekursorzy antropologii Dzikim, będącym fascynacją, ale i odniesieniem negatywnym rozwijającej się europejskiej kultury masowej i informacyjnej XX wieku. Jednak, jak pokazała praktyka, opis i analiza Dzikich mają wysoką cenę - pierwotne plemiona po pierwszym kontakcie zapadają na liczne choroby i wymierają. Jak napisał Baudrillard „paradoksem antropologii jest to, że zabija przedmiot swojego badania". Europa na początku XX wieku potrzebowała figury Dzikiego by utrzymać swoją tożsamość i upewnić się co do słuszności obranego kierunku rozwoju cywilizacji. Czy dzisiaj możemy tę słuszność potwierdzić? I gdzie możemy ulokować figurę Dzikiego?
 
Inspiracją dla scenariusza były dzieła Bronisława Malinowskiego, w szczególności: Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji, Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu oraz Argonauci zachodniego Pacyfiku.
 
Fotosy  
Powrót