logo
       
Bracia Karamazow / Fiodor Michajłowicz Dostojewski
MIEJSCE:
Narodowy Stary Teatr / Scena Kameralna
CZAS:
11 grudnia 2011 (niedziela) godz. 18.00
Bracia Karamazow to najsłynniejsza powieść Dostojewskiego, próbująca opisać debatę XIX-wiecznej rosyjskiej inteligencji. Jest fenomenem, że pytania XIX-wiecznych Rosjan stały się pytaniami kolejnych pokoleń inteligencji w świecie. Młodzi ludzie z ochotą sięgali do tego tekstu, rozpoznając się w postaciach Iwana, Dymitra, Aloszy. Kobiety odnajdowały siebie w jakże niezwykłych postaciach Katii i Gruszy. Wracamy do tekstu dzisiaj, w XXI wieku, świadomi trudu jaki nas czeka, aby ten typ pytań, najsłynniejsze dialogi metafizyczne, pomieścić we współczesności, zderzyć ową rzeczywistość Dostojewskiego z twardą rzeczywistością dnia dzisiejszego. Chcemy niejako przebudzić Braci Karamazow, czyli jurodiwych, świętych, szaleńców, świętych idiotów, aby zmusili nas do odkrycia naszej duchowości. Przez ostatni rok odbyliśmy publiczne próby czytane z Dostojewskim – cykl wykładów prowadzonych przez Profesora Cezarego Wodzińskiego, które uświetnialiśmy czytaniem fragmentów z powieści przez wybitnych polskich aktorów. Fragmenty z Dostojewskiego były specjalnie przetłumaczone przez Profesora. Nasza interpretacja głównych motywów Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego jest naznaczona jego rozumieniem Rosji. Jego dwa dzieła Święty Idiota oraz Trans, Dostojewski, Rosja czyli o filozofowaniu siekierą stały się naszymi głównymi lekturami przy pracy. Do projektu zaprosiliśmy wybitnych artystów, mających niezwykłe doświadczenie w kontakcie z klasycznymi tekstami literackimi.
                                            
Janusz Opryński
 
 
Fotosy  
Powrót