logo
Karnet Industry przeznaczony jest wyłą…cznie dla przedstawicieli profesjonalnej branży teatralnej -  aktorów, reżyserów, producentów, scenografów, kompozytorów, dramaturgów, choreografów etc.

W przypadku zainteresowania prosimy o wybranie właściwego karnetu (szczegół‚y poniżej).
Po wypełnieniu zgł‚oszenia prześlemy pań„stwu szczegółowe dane dotyczą…ce cen i zakupu.

KARNETY INDUSTRY

CHARON PASS 6  

Karnet upoważnia do:
 • bezpł‚atnej rezerwacji miejsc na 6 wybranych spektakli *
 • wstępu na wszystkie spektakle bez rezerwacji na wolne miejsca **
 • korzystania z transportu do i z teatrów poł‚ożonych poza centrum miasta
 • odbioru katalogu i materiałów festiwalowych
 • obsł‚ugi w centrum festiwalowym w strefie Industry (Cerberus Desk)
 • wstę™pu na wszystkie imprezy i spotkania branżowe oraz do klubów festiwalowych

CHARON PASS OPEN
Karnet upoważnia do:
 • bezpłatnej rezerwacji miejsc na wszystkie spektakle *
 • wstę™pu na wszystkie spektakle bez rezerwacji na wolne miejsca **
 • korzystania z transportu do i z teatrów poł‚ożonych poza centrum miasta
 • odbioru katalogu i materiałów festiwalowych
 • obsł‚ugi w centrum festiwalowym w strefie Industry (Cerberus Desk)
 • wstę™pu na wszystkie imprezy i spotkania branżowe oraz do klubów festiwalowych*Ilość‡ miejsc jest ograniczona. Organizatorzy nie gwarantują… wstę™pu na wszystkie spektakle bez uprzedniej rezerwacji miejsc. Rezerwacja miejsc (do momentu ich wyczerpania) odbywa się™ mailowo po zakupieniu karnetu lub w Centrum Festiwalowym od 5.12.2012.

**Organizatorzy nie gwarantują… wstę™pu bez rezerwacji na spektakle. Uzależnione jest to od dostę™pnoś›ci wolnych miejsc. Osoby z karnetami bez rezerwacji wpuszczane będą… na salę™ po zaję™ciu wszystkich miejsc przez osoby z biletami i rezerwacjami.

 
*pola obowiązkowe