logo
Fundacja Centrala 71
HOBO Art Foundation Warszawa
La Tristura / Madryt
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Nowy Teatr
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Teatr Konsekwentny
Teatr Łaźnia Nowa
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu
Teatr Nowy w Krakowie
Teatr Polski Bydgoszcz
Teatr Polski w Bielsku-Białej
Teatr Polski we Wrocławiu
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie
Teatr Zagłębia w Sosnowcu