logo
Maja Kleczewska
Absolwentka Wydziału Reżyserii PWST w Krakowie (2001). Reżyserowała w teatrach: Słowackiego w Krakowie (Jordan Buffini i Reynolds, 2000; Noże w kurach Harrowera, 2002),  Norwida w Jeleniej Górze (Elektra Hofmannstahla, 2001; Czajka Czechowa, 2004), Dramatycznym im. Szaniawskiego w Wałbrzychu (Lot nad kukułczym gniazdem Keseya, 2002; Czyż nie dobija się koni? McCoya, 2003); im. Kochanowskiego w Opolu (Makbet Shakespeare'a, 2004; Opowieści Lasku Wiedeńskiego Horvatha, 2008), Bogusławskiego w Kaliszu (Woyzeck Buchnera, 2005), Starym Teatrze w Krakowie (Sen nocy letniej Shakespeare'a, 2006; Zbombardowani Kane, 2007). W Teatrze Narodowym wyreżyserowała Fedrę (2008) oraz Marat/Sade Weissa, a w Teatrze Polskim w Bydgoszczy Płatonowa wg Czechowa. Laureatka nagród za Lot nad kukułczym gniazdem (statuetka Wojciecha oraz nagroda zespołowa dla realizatorów spektaklu na XLIII Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, 2003; nagroda publiczności za reżyserię na VII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach, 2005) oraz Woyzecka (Laur Konrada oraz nagroda dziennikarzy za reżyserię na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje, 2006), a także Paszportu Polityki [2007].
Powrót