logo

 

  

Teatr Łaźnia Nowa

Teatr Łaźnia Nowa w Nowej Hucie to najmłodszy krakowski teatr, znajdujący się w  wyremontowanych halach warsztatów szkolnych, posiadający dwie sceny, mogące pomieścić kilkuset widzów.

Podczas sześciu lat istnienia, Łaźnia Nowa wypracowała sobie solidną markę na polskim rynku teatralnym, wykreowała m.in.: Festiwal Teatralny Genius Loci, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia i Festiwal Mrożkowski. Nasze spektakle otrzymywały wiele nagród i gościły na wielu festiwalach. Z uwagi na wyjątkową przestrzeń koncertową, gościmy w Łaźni liczne wydarzenia muzyczne, takie jak: Sacrum Profanum i Unsound oraz koncerty od sceny klubowej po gwiazdorskie Guano Apes, Apocalypticę, Kult, Myslovitz.

Pomimo nowohuckiej lokalizacji i wbrew stereotypom o beznadziei dzielnicy, w Łaźni Nowej realizowane są projekty międzynarodowe i koprodukcje z partnerami z całej Polski, powstają programy i spektakle autorskie w oparciu o ścisłą współpracę z mieszkańcami dzielnicy. Wielopoziomość działań służy zbliżeniu teatru do jak najszerszego grona widzów. Interesuje nas “teatr dla ludzi”. Walczymy o każdego widza, nie zamykamy się w wieży z kości słoniowej. Powracamy do fundamentalnych pytań o wspólnotę wokół miejsca, o jego rolę w rozwoju społeczności lokalnej. Wierzymy, że teatr może stać się axis mundi w dzielnicy, miejscem codziennym i zamieszkałym. Afirmatywność, wiara w siłę kreatywną człowieka, bezpośredniość pomogły Łaźni zakorzenić się w dzielnicy, pozyskać wiernych widzów i snuć plany na przyszłość.

W bieżącym sezonie przekroczyliśmy granice i ograniczenia. Powstawały projekty inspirujące się ikoną samodoskonalenia /Bruce Lee/, odległymi kulturami /Japonia/, odwiecznymi marzeniami człowieka /latanie/.

Chcemy poruszyć wyobraźnię widzów i razem z nimi pokonać szarość codzienności, odkryć wyzwalającą siłę marzenia. I tak jak Piotruś Pan, poprowadzić w stronę dziecka ukrytego w każdym dorosłym.


www.laznianowa.pl


  

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Krakowskie Biuro Festiwalowe zajmuje się realizacją i promocją wielkich wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. W tym gronie znajdują się zarówno najbardziej prestiżowe i doceniane przez światową krytykę wydarzenia muzyczne – od podkreślającego atmosferę Wielkiego Tygodnia festiwalu Misteria Paschalia poprzez awangardowy w duchu Sacrum Profanum aż po wielkie widowiska plenerowe z udziałem stutysięcznej publiczności – jak i nowatorskie działania w dziedzinie sztuki współczesnej (Art Boom), teatru (Boska Komedia) czy literatury (Conrad Festival). Spektakularny Festiwal Muzyki Filmowej przyciąga do Krakowa wielkich reżyserów i kompozytorów, a cykl Opera rara – najlepszych wykonawców muzyki dawnej i wyrafinowaną publiczność. Dodatkowo Krakowskie Biuro Festiwalowe koordynuje program 6 zmysłów, od 2008 roku gromadzący najważniejsze wydarzenia kulturalne miasta.


Jeśli dodać do tego zarządzanie siecią punktów informacji miejskiej, prowadzenie miejskich portali (kulturalnego i turystycznego), projekty wydawnicze  i zintegrowaną politykę promocyjną, a także sieć świetnych kontaktów i doskonałą orientację w realiach administracyjnych, otrzymujemy rzeczywisty obraz Krakowskiego Biura Festiwalowego jako instytucji o znaczącym potencjale, zdolną do efektywnej współpracy z najpoważniejszymi  producentami wielkich przedsięwzięć, a przy tym umiejącą zaspokoić oczekiwania realizatorów i artystów klasy światowej.


Krakowskie Biuro Festiwalowe powstało w 1997 roku jako gminna instytucja kultury. Pierwszym celem ówczesnego Biura Festiwalowego Kraków 2000 była organizacja serii prestiżowych wydarzeń z praktycznie wszystkich dziedzin kultury: ten pięcioletni program związany był z przyznanym Krakowowi tytułem Europejskiej Stolicy Kultury roku 2000. Przedsięwzięcia tamtego okresu, w tym kilkadziesiąt festiwali, ugruntowały pozycję Biura jako znaczącego organiza¬tora wydarzeń kulturalnych w Polsce i Europie. Unikalne w skali kraju doświadczenia, kontakty i know-how zadecydowały o podtrzymaniu jego działalności po roku 2000. Pod obecną nazwą – Krakowskie Biuro Festiwalowe – funkcjonuje od 2005 roku.


www.biurofestiwalowe.pl


 

Bartosz Szydłowski

Dyrektorem artystycznym Boskiej Komedii  - reżyser teatralny, szef nowohuckiego teatru Łaźnia Nowa, założyciel niezależnego krakowskiego Stowarzyszenia Teatralnego "Łaźnia"

Urodzony w 1968 roku we Wrocławiu, ukończył filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Wydział Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST. W 1996 roku założył Stowarzyszenie Teatralne "Łaźnia": niezależną scenę teatralną, która od początku swojego istnienia prowadziła także interdyscyplinarną działalność kulturalną, przygotowywała projekty społeczno-edykacyjne i silnie angażowała się w życie lokalnej społeczności. Wystawiał dramaturgię współczesną: "Pana Pawła" Tankreda Dorsta (1999), "Zabawę" Sławomira Mrożka (2000); jako pierwszy w Polsce zrealizował na scenie dramat Sarah Kane - "Miłość Fedry" (2001) oraz "Tatuaż" (2002) Dea Loher. Przygotował także spektakle na podstawie dramatów współczesnego polskiego dramatopisarza Pawła Jurka - "Wściekliznę Show, albo Fajnych Ludzi" (2003) oraz "Pokolenie porno" (2003). W roku 2005 przenosi swoją działalność do Nowej Huty - tworząc jedną z najdynamiczniejszych instytucji w Polsce. Jego ostatnie spektakle to "Edyp - tragedia sentymentalna z Nową Hutą w tle" (2006) oraz "Krwawe wesele, czyli muzyczna opowieść o cygańskim sercu", oparte na motywach dramatu Garcii Lorki (2007).

www.laznianowa.pl