logo
Demirski w projekcie Solidarność Camp
Robert Kuśmirowski, Roman Dziadkiewicz oraz Łukasz Surowiec wezmą udział w projekcie Solidarność Camp przygotowywanym przez Nowy Teatr w Warszawie i Instytut Sztuki Wyspa/Fundacja Wyspa Progress w Gdańsku. Podczas ekspozycji projektu w Kijowie czytany będzie natomiast tekst Pawła Demirskiego Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty. Przypominamy, że Kuśmirowskiego, Dziadkiewicza i Surowca gościliśmy na festiwalu ArtBoom, a Demirskiego – na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym  Boska Komedia.

Solidarność Camp
(Obóz Solidarności) to przestrzeń artystyczna, złożona z pięciu adaptowanych budek stoczniowych będących miejscem instalacji wizualnych, spotkań, debat wykładów i koncertów odbywających się przez cały czas trwania projektu. Jak czytamy na stronie antyfestiwalu Alternativa, którego częścią jest Solidarność Camp, przedmioty gotowe ze Stoczni Gdańskiej wybrane przez artystę Grzegorza Klamana i poddane modyfikacji we współpracy ze stoczniowcami, z inicjatywy autorów projektu ruszają w trasę, a ich banalność i zarazem legendarność, dziwnie ze sobą powiązane, opuszczają swój bezpośredni kontekst i wywożą stoczniowy mit daleko od miejsca powstania, poddając go krytycznej dyskusji. Pojedyncze domki i ich otoczenie to miejsce interwencji artystów, performerów, aktorów i intelektualistów. Każda stacja na trasie tego mobilnego obozu to szansa spotkania i interwencji lokalnych uczestników. Obóz to miejsce instalacji wizualnych, projekcji, spotkań i debat, miejsce prezentacji i interwencji politycznej. Ale przyjmie też sekrety, gry w chowanego, konspiracje, czytanie, wspólne przebywanie, posilanie się. Każdy domek będzie miał przypisaną oddzielną funkcję. W jednym z nich Grzegorz Klaman przygotuje pracę mulitmedialną o kontekście politycznym, społecznym i historycznym domków robotniczych, które złożą się na instalację obozu. Dzięki aplikacji na smartfonach w mulitimedialny i interaktywny sposób poprowadzi przez Solidarność Camp. Drugi domek stanie się przestrzenią dla instalacji Marka Sobczyka Soliterność – wypełnionej plastikowymi płytami wymalowanymi w symbole i ikony narodowe, połączonej z projekcją filmu poświęconego zdradzie ideału rewolucyjnego. Trzeci domek będzie miejscem działań polskich artystów rezydujących w miastach, do których zawita projekt: Zorka Wollny w Gdańsku, Robert Kuśmirowski w Kijowie, Roman Dziadkiewicz w Brukseli, Elżbieta Jabłońska w Madrycie I Łukasz Surowiec w Warszawie. Czwarty domek jest mediateką służącą jako przestrzeń zmieniających się projekcji dźwiękowych i wideo. Piąty jest czytelnią książek o tematyce powiązanej z projektem oraz biorącym w nich udział osobami i organizacjami.

Solidarność Camp rozbijany będzie na ok. 5-8 dni kolejno w: Stoczni Gdańskiej, Kijowie, Brukseli i Madrycie. 

W poszczególnych odsłonach Solidarność Camp bardzo ważną rolę odegra wykład inauguracyjny. Do jego wygłoszenia zaproszono najwybitniejsze osoby współczesnego życia intelektualnego, których myśl związana jest z dzisiejszą sytuacją idei Solidarności.

Część programu Solidarność Camp wypełnią czytania nowej polskiej dramaturgii, która wyjątkowo dobrze odzwierciedla proces zmian, jakie przeszła Polska w drodze od Solidarności do Unii Europejskiej. Wśród trzech wybranych do tego celu tekstów znalazł się Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty autorstwa Pawła Demirskiego, który będzie czytany w Kijowie. Przypominamy, że zeszłoroczne GRAND PRIX w kategorii Najlepsze przedstawienie podczas 3. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia trafiło właśnie do Demirskiego i Moniki Strzępki - twórców spektaklu Był sobie Andrzej Andrzej Andrzej i Andrzej.

trasa Solidarność Camp:
Instytut Sztuki Wyspa, tereny dawnej Stoczni Gdańskiej - 26.08 - 31.08.2011
Kijów - 07.09 - 11.09.2011
Bruksela  - 23.09 - 01.10.2011
Madryt - 11.10 - 20.10.2011

Czytaj więcej o projekcie.
Powrót
107/215
19 sierpnia 2011