logo
Pierwszy dzień Festiwalu za nami...
Pierwszy dzień festiwalu za nami. Mowy powitalne trwały krótko; wszystkich zgromadzonych w Pawilonie Wyspiański 2000 gości powitali: Magdalena Sroka – dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego i Bartosz Szydłowski – dyrektor artystyczny Boskiej Komedii.

Następnie pałeczkę przejęli studenci krakowskiej PWST. Zorganizowana przez nich Akcja Boska przyciągnęła nie tylko festiwalową publiczność, ale i krakowskich przechodniów. Obrazy, słowa, dźwięki; pytania, wątpliwości, czasem odpowiedzi – nikt nie pozostał obojętny na wydarzenia, które rozpoczęły się na ulicy Grodzkiej, a zakończyły na parkingu Dworca PKP.

Tłumy przyciągnął Jean-Luc Marion. Jego seminarium otwarte okazało się przebojem nie tylko wśród studentów filozofii. Kurator wizyty Mariona, Artur Grabowski, nie kryje nadziei, że tegoroczna wizyta wielkiego filozofa to tylko preludium cyklu wykładów myślicieli, zamierzających odwiedzić Kraków przy okazji kolejnych edycji Boskiej Komedii.

Pokazywaną w Starym Teatrze Lulu rozpoczął się festiwalowy konkurs, zaś wybuchowy Interracial przyciągnął do Bagateli komplet publiczności. Na wieczornym bankiecie, na którym pojawili się krytycy, jurorzy, goście i organizatorzy, było o czym rozmawiać... 
FOTO
Akcja Boska / fot. Grzegorz Ziemiański
Akcja Boska / fot. Grzegorz Ziemiański
Akcja Boska / fot. Grzegorz Ziemiański
Akcja Boska / fot. Grzegorz Ziemiański
Akcja Boska / fot. Grzegorz Ziemiański
Akcja Boska / fot. Grzegorz Ziemiański
Akcja Boska / fot. Grzegorz Ziemiański
Akcja Boska / fot. Grzegorz Ziemiański
Akcja Boska / fot. Grzegorz Ziemiański
Akcja Boska / fot. Grzegorz Ziemiański
Akcja Boska / fot. Grzegorz Ziemiański
Akcja Boska / fot. Grzegorz Ziemiański
Akcja Boska / fot. Grzegorz Ziemiański
Akcja Boska / fot. Grzegorz Ziemiański
Jean-Luc Marion / fot. Przemek Sieraczyński
Jean-Luc Marion / fot. Przemek Sieraczyński
Jean-Luc Marion / fot. Przemek Sieraczyński
Jean-Luc Marion / fot. Przemek Sieraczyński
Lulu / fot. Przemek Sieraczyński
Lulu / fot. Przemek Sieraczyński
Lulu / fot. Przemek Sieraczyński
Lulu / fot. Przemek Sieraczyński
Lulu / fot. Przemek Sieraczyński
Lulu / fot. Przemek Sieraczyński
Interracial / fot. Grzegorz Ziemiański
Interracial / fot. Grzegorz Ziemiański
Interracial / fot. Grzegorz Ziemiański
Interracial / fot. Grzegorz Ziemiański
Interracial / fot. Grzegorz Ziemiański
Interracial / fot. Grzegorz Ziemiański
Interracial / fot. Grzegorz Ziemiański
Interracial / fot. Grzegorz Ziemiański
Powrót
213/215
6 grudnia 2008